Registracija tel.8 699 10201 (jei nenurodyta kitaip).

 

ATVEJO ANALIZĖS GRUPĖS

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogams,  veda V. Mažeikienė;

Mokyklų socialiniams pedagogams, veda D. Kujalienė;

Mokyklų psichologams, veda R. Zinkevičienė.

 

GRUPĖS VAIKAMS, PAAUGLIAMS

Grupė 8-7 metų vaikams, veda R. remeikienė ir I. Žutautaitė;

.„Pažink save“ (14-16 m paaugliams), veda V. Juknevičienė ir I. Žutautaitė.

 

GRUPĖS TĖVAMS 

Savitarpio paramos grupė tėvams (atvira), veda D. Bortnikienė;

Edukacinė grupė tėvams, veda R. Zinkevičienė;

Asmenims, patyrusiems netektį, veda N. Šašilkina;

Įsisąmoninimu grįstos tėvystės mokymai, veda J. Vainauskienė, l. Noreikienė;

 

 

 

PASKAITOS

 

PSICHOLOGIJOS PASKAITOS

Temos

 Psichologas

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

 
  1. Emocinis ir psichologinis smurtas: atpažinti, suprasti, ištaisyti.
  2. Emocinė higiena - kas tai ir kaip ją stiprinti?

 Renata Kupšytė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

 
  1. Vaiko nerimas ir baimė. Ką su tuo daryti?
  2. Ar galima pykti ir būti drausmingu? 
  3. Ar atpažįstame vaiko liūdesį?  
  4. Emocinis pasiruošimas mokyklai

Vaikams

 Debesėlio nusiraminimo pratimas vaikams. (Pamoka 4-6 m. vaikams grupėje, skirta ugdyti emocijų pažinimą, koreguoti elgesį, remiantis "Kimochių" programą)

 Dovilė Česonytė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Vaikams:

  Jausmų pažinimas ir tinkamo elgesio ugdymas įvairiose bendravimo situacijose.

Mokytojams:

  1. Smurtas – jo poveikis vaiko funkcionavimui ir raidai.
  2. Psichologinis atsparumas ir jo ugdymo būdai.
  3. Emocijų poveikis vaikų elgesiui. Kodėl su vaikais kartais taip sunku sutarti?
  4. Vaiko raidos ypatumai: 6-7 metų amžiaus vaiko raidos krizė.

Tėvams:

 1. Tėvų auklėjimo stiliaus svarba vaiko asmenybės raidai ir psichikos sveikatai.
 2. Dėmesio davimas/gavimas – geriausias pastiprinimas.
 3. Emocijų poveikis vaikų elgesiui. Kodėl su vaikais kartais taip sunku sutarti?
 4. Vaiko raidos ypatumai: 6-7 metų amžiaus vaiko raidos krizė.
 5. Meilė ir ribos tėvystėje.
 6. Smurtas – jo poveikis vaiko funkcionavimui ir raidai.

Ugnė Kundrotienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams:

1. Pasiruošimas mokyklai: nuo ko pradėti?
2. Nauja patirtis - darželis (adaptacija).
3. Vaikų elgesio ir emociniai sunkumai.
4. Vaikų emocijos. Agresija.
5. Skirtingo amžiaus tarpsnių vaikų psichologija (pav. trimečių amžiaus tarpsnis).
6. Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai.

Mokytojams:

1.Vaikų elgesio ir emociniai sunkumai

2.Skirtingo amžiaus tarpsnių vaikų psichologija (pav. trimečių amžiaus tarpsnis)

3.Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai

4.Praktinė paskaita mokytojams: "Emocijos darbe”. (Užsiėmimas skirtas mokytojų emocinėms kompetencijoms lavinti. Paskaitos metu mokytojai lavina gebėjimą suprasti, atpažinti, priimti ir išreikšti skirtingas emocijas, praktiškai išbando įvairias emocijų įveikimo technikas. Užsiėmimo trukmė 2-2,5val.)

 

Žaneta Simutytė - Jogminienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams, mokytojams (rusų kalba):

1.Agresyvus vaiko elgesys. Agresijos atsiradimo mechanizmas (Агрессивное поведение ребенка. Механизм возникновения агрессии)

2.Poreikiai – emocijos – elgesys (Потребности - эмоции – поведение)

3.Ribų, taisyklių nustatymas (Установление „границ“, правил)

 Tatiana Golovleva

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Mokytojams:

1.Ribos. Kaip jas nubrėžti?

2.Įsisąmoninimu grįstas streso valdymas

3.Emocinių ir elgesio sunkumų turintys vaikai: iššūkiai ir galimybės

4.Emocijos: pyktis, kaip padėti sau

5."Skirtingųjų galia" pagal Dr. Gail Saltz

Tėvams:

1.Sėkmingos tėvystės principai

2.Vaiko adaptacija darželyje

3.Trečiųjų metų krizė

4.Ribos. Kaip jas nubrėžti?

Lina Noreikienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams, mokytojams:

1.Pagalba vaikui turinčiam autizmo spektro sutrikimų

2.Hiperaktyvus vaikas: pagalbos būdai, mokytojų ir tėvų elgesys, bendravimas su vaiku

3.Emocinis ir psichologinis smurtas

 Arminė Petkutė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams:

1.Vaiko ribos šeimoje

2.Adaptacija: kaip aš prisitaikau?

3.Trečiųjų metų krizė

4.Kaip užauginti savarankišką vaiką?

5.Pasakų terapija: gyveno kartą...

6.Tėvų perdegimas

Mokytojams:

1.Profesinis perdegimas

2.Streso įveikos technikos (teorinis – praktinis užsiėmimas)

3.Pasakų terapija: gyveno kartą...

4.Pasyvi agresija

 Monika Pranauskienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams:

1.Kaip nustatyti vaikams ribas, ugdyti atsakingumą ir išlikti mylinčiais tėvais?

2.Trečiųjų metų krizė

3.Efektyvaus bendravimo su vaikais principai

4.Tėvų nusiteikimas atsiskyrimui su vaiku ir galimi adaptacijos sunkumai

5.Pasiruošimas mokyklai

Mokytojams:

1.Kaip teisingai parodyti pyktį? (pagal M.B. Rosenberg "Bendraukime be pykčio" modelį)

2.Konfliktų valdymas  (pagal M. B. Rosenberg "Bendraukime be pykčio" modelį)

 Vilma Šamonskienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Mokytojoms:

Taikomosios elgesio analizės principų taikymas darbe su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

 Ilona Tertelienė

Ikimokyklinių įstaigų pedagogams ir vaikų tėvams

Vaikų brandumas mokyklai. Ar išleisti vaiką į mokyklą anksčiau? (penkiamečių vaikų tėvams, pedagogams)

Aušra Žiobakienė

Pedagogams ir tėvams

Tėvų ir kitų reikšmingų vaikui suaugusiųjų svarba jo asmenybės formavimuisi.

Dalia Bortnikienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kaip formuojasi vaiko savireguliacija?
2. Vaiko amžiaus tarpsnių psichologiniai dėsningumai.
3. Kaip jaukintis egzaminų baimę?

Rasa Zinkevičienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Paauglystės amžiaus ypatumai.
2. Psichologinė branda, ruošiantis į pirmą klasę.
3. Patyčios gali liautis.
4. Elektroninės patyčios.

Džiuljeta Raščiuvienė

Pedagogams ir tėvams

1. Paauglių ir tėvų bendravimo ypatumai
2. Autizmo spektro iššūkiai ugdymo aplinkoje
3. Mokytojo padėjėjo veikla įtraukiojoje (inkliuzinėje) aplinkoje.

Vidas Karvelis

1. Kokie iššūkiai laukia penktoko?
2. Šiuolaikinės technologijos – nauda ar žala mokiniui?
3. Paauglystės pamokos suaugusiems
4. Mokykla be patyčių – misija neįmanoma?
5. Kaip pasirinkti tinkamą profesiją?
6. Mergaičių ir berniukų bendravimas paauglystėje

 Mindaugas Radušis

1. Pasyvi agresija: atpažinimas, priežastys ir pasekmės.
2. Vaiko psichologinė raida: iššūkiai suaugusiems.
3. Paaugliai: kaip juos suprasti ir kaip kalbėti, kad jie mus išgirstų.
4. Egzaminų baimės įveika.
5. Pareigos bei atsakomybės jausmas vaikystėje ir paauglystėje.

 Dalia Kujalienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kaip padėti paaugliui susidoroti su emocijų ir elgesio sunkumais.
2. Streso įveikimo būdai.

 Liana Brazdeikienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kuriame mokyklą be patyčių.
2. Krizių intervencija mokykloje;
3. Pažeidžiamumas ir galimybės paauglystėje.

Indrė Žutautaitė