Registracija tel.8 699 10201 (jei nenurodyta kitaip).

 

ATVEJO ANALIZĖS GRUPĖS

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogams,  veda V. Mažeikienė;

Mokyklų socialiniams pedagogams, veda D. Kujalienė;

Mokyklų psichologams, veda R. Zinkevičienė.

 

GRUPĖS VAIKAMS, PAAUGLIAMS

Grupė 8-7 metų vaikams, veda R. remeikienė ir I. Žutautaitė;

.„Pažink save“ (14-16 m paaugliams), veda V. Juknevičienė ir I. Žutautaitė.

 

GRUPĖS TĖVAMS 

Savitarpio paramos grupė tėvams (atvira), veda D. Bortnikienė;

Edukacinė grupė tėvams, veda R. Zinkevičienė;

Asmenims, patyrusiems netektį, veda N. Šašilkina;

Įsisąmoninimu grįstos tėvystės mokymai, veda J. Vainauskienė, l. Noreikienė;

 

 

 

PASKAITOS

 

PSICHOLOGIJOS PASKAITOS

Temos

 Psichologas

Paskaitos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams / tėvams

Pedagogams:

 • Stresas ir perdegimas. Efektyvūs streso mažinimo metodai.
 • Vaiko netinkamo elgesio tikslai. Korekcijos būdai.
 • Taisyklės ir jų svarba. Kaip laikytis susitarimų.
 • Emocijų įvairovė. Atpažinti, įvardinti, reikšti.
 • Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Pagalbos galimybės ugdymo procese.
 • Efektyvi komunikacija – raktas į sėkmingą komandą.

Tėvams:

 • Vaiko poreikiai skirtingais amžiaus tarpsniais.
 • Vaiko emocijų įvairovė. Atpažinti, įvardinti, reikšti.
 • Taisyklės ir jų svarba. Kaip laikytis susitarimų.
 • Girti ar drąsinti. Pozityvios tėvystės principai.
 • Pasirengimas mokyklai. Kas svarbu?
Eglė Miežienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

 
 1. Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje (pedagogams)
 2. Vaikų seksualinė raida (ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams)
 3. Už vaiko ugdymą atsakinga komanda-kas tai? Kas ją sudaro? Kokias funkcijas turi atlikti kiekviena komandos dalis?  VGK – kaip tai valdyti savo naudai? (ikimokyklinio ugdymo VGK komandoms)
 4. Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Ką sakyti ir ko (gal) nesakyti?
 5. Jautrus vaikas grupėje – ką daryti?
 6. Produktyvumo didinimas darbe
 7. Pozityvus mąstymas – kas tai ir kaip pritaikyti praktikoje?
 8. Motyvacija. Vidinė ir išorinė. Individualiosios motyvacijos nustatymas.  Pasitikėjimas savimi.   2 dienos (6 ak.val.)
 9. Santuoka. Teorija ir praktika (11-12 kl. mokiniams)
 10. Vaikų auginimas – nuo idėjos iki praktikos (11-12 kl.mokiniams)

 Renata Kupšytė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

 
  1. Vaiko nerimas ir baimė. Ką su tuo daryti?
  2. Ar galima pykti ir būti drausmingu? 
  3. Ar atpažįstame vaiko liūdesį?  
  4. Emocinis pasiruošimas mokyklai

Vaikams

 Debesėlio nusiraminimo pratimas vaikams. (Pamoka 4-6 m. vaikams grupėje, skirta ugdyti emocijų pažinimą, koreguoti elgesį, remiantis "Kimochių" programą)

 Dovilė Česonytė

(šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Mokytojams:

  1. Netinkamo elgesio korekcija: ribų nustatymo žingsniai.
  2. Ką mokytojai turi žinoti apie elgesį: elgesio ABC.
  3. Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida (2 – 4 metai).
  4. Kaip mokyti vaiką kontroliuoti savo impulsus ir emocijas.
  5. Savipraktikos ir savirefleksijos mokymai (remiantis kognityvine ir elgesio terapija).

 

Tėvams:

1. Netinkamo elgesio korekcija: ribų nustatymo žingsniai.
2. Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida (2 – 4 metai).
3. Kaip mokyti vaiką kontroliuoti savo impulsus ir emocijas.
4. Pyktis tėvystėje: pykčio valdymo strategijos.

Ugnė Kundrotienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams:

1. Pasiruošimas mokyklai: nuo ko pradėti?
2. Nauja patirtis - darželis (adaptacija).
3. Vaikų elgesio ir emociniai sunkumai.
4. Vaikų emocijos. Agresija.
5. Skirtingo amžiaus tarpsnių vaikų psichologija (pav. trimečių amžiaus tarpsnis).
6. Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai.

Mokytojams:

 1. Vaikų elgesio ir emociniai sunkumai
 2. Skirtingo amžiaus tarpsnių vaikų psichologija (pav. trimečių amžiaus tarpsnis)
 3. Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai
 4. Praktinė paskaita mokytojams: "Emocijos darbe”. (Užsiėmimas skirtas mokytojų emocinėms kompetencijoms lavinti. Paskaitos metu mokytojai lavina gebėjimą suprasti, atpažinti, priimti ir išreikšti skirtingas emocijas, praktiškai išbando įvairias emocijų įveikimo technikas. Užsiėmimo trukmė 2-2,5val.)

 

Žaneta Simutytė - Jogminienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams, mokytojams (rusų kalba):

 1. Agresyvus vaiko elgesys. Agresijos atsiradimo mechanizmas (Агрессивное поведение ребенка. Механизм возникновения агрессии)
 2. Poreikiai – emocijos – elgesys (Потребности - эмоции – поведение)
 3. Ribų, taisyklių nustatymas (Установление „границ“, правил)

 Tatiana Golovleva

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Mokytojams:

 1. Ribos. Kaip jas nubrėžti?
 2. Įsisąmoninimu grįstas streso valdymas
 3. Emocinių ir elgesio sunkumų turintys vaikai: iššūkiai ir galimybės
 4. Emocijos: pyktis, kaip padėti sau
 5. "Skirtingųjų galia" pagal Dr. Gail Saltz

Tėvams:

 1. Sėkmingos tėvystės principai
 2. Vaiko adaptacija darželyje
 3. Trečiųjų metų krizė
 4. Ribos. Kaip jas nubrėžti?

Lina Noreikienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams, mokytojams:

1. Vaiko smegenų vystymasis: ką verta žinoti
2. Efektyvus bendravimas su vaiku: ribų svarba
3. Kognityviniai pokyčiai ikimokykliniame amžiuje
4. Pasiruošimas mokyklai
5. Brolių seserų santykiai šeimoje
6. Vaikas su Aspergerio sindromu
7. Pagalba vaikui turinčiam autizmo spektro sutrikimų

 Arminė Petkutė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams:

 1. Pasakų terapija: gyveno kartą...
 2. Tėvų perdegimas

Mokytojams:

 1. Profesinis perdegimas
 2. Streso įveikos technikos (teorinis – praktinis užsiėmimas)
 3. Pasakų terapija: gyveno kartą...
 4. Pasyvi agresija

 Monika Pranauskienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams:

 1. Kaip nustatyti vaikams ribas, ugdyti atsakingumą ir išlikti mylinčiais tėvais?
 2. Trečiųjų metų krizė
 3. Efektyvaus bendravimo su vaikais principai
 4. Tėvų nusiteikimas atsiskyrimui su vaiku ir galimi adaptacijos sunkumai
 5. Pasiruošimas mokyklai

Mokytojams:

 1. Kaip teisingai parodyti pyktį? (pagal M.B. Rosenberg "Bendraukime be pykčio" modelį)
 2. Konfliktų valdymas  (pagal M. B. Rosenberg "Bendraukime be pykčio" modelį)

 Vilma Šamonskienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Mokytojoms:

Taikomosios elgesio analizės principų taikymas darbe su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

 Ilona Tertelienė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams:

 1. Mikroklimato gerinimas, taikant virvių kurso metodus;
 2. Apkalbų žala;
 3. Hiperaktyvūs, agresyvūs vaikai ikimokyklinėje įstaigoje: mokytojų, tėvų ir vaikų bendradarbiavimas;
 4. Dailės terapijos metodai, skirti pažinti vaikus;
 5. Kaip ikimokyklinio amžiaus vaiką mokyti laikytis taisyklių?
 6. Tėvų pagalba vaikui, ruošiantis į mokyklą;
 7. Intelektas, jo ypatybės, matavimas;
 8. Dailės terapijos metodai, skirti pažinti save;
 9. Terapinių pasakų svarba, sprendžiant įvairius vaikų sunkumus;
 10. Rašymo terapija – vienas iš būdų padėti sau.

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tėvams:

 1. Hiperaktyvūs, agresyvūs vaikai ikimokyklinėje įstaigoje: mokytojų, tėvų ir vaikų bendradarbiavimas;
 2. Dailės terapijos metodai, skirti pažinti vaikus;
 3. Kaip ikimokyklinio amžiaus vaiką mokyti laikytis taisyklių?
 4. Intelektas, jo ypatybės, matavimas;
 5. Dailės terapijos metodai, skirti pažinti save;
 6. Terapinių pasakų svarba, sprendžiant įvairius vaikų sunkumus;
 7. Rašymo terapija – vienas iš būdų padėti sau.
 Dalia Klumbienė

Ikimokyklinių įstaigų pedagogams ir vaikų tėvams

Vaikų brandumas mokyklai. Ar išleisti vaiką į mokyklą anksčiau? (penkiamečių vaikų tėvams, pedagogams)

Aušra Žiobakienė

Pedagogams ir tėvams

Tėvų ir kitų reikšmingų vaikui suaugusiųjų svarba jo asmenybės formavimuisi.

Dalia Bortnikienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kaip formuojasi vaiko savireguliacija?
2. Vaiko amžiaus tarpsnių psichologiniai dėsningumai.
3. Kaip jaukintis egzaminų baimę?

Rasa Zinkevičienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Paauglystės amžiaus ypatumai.
2. Psichologinė branda, ruošiantis į pirmą klasę.
3. Patyčios gali liautis.
4. Elektroninės patyčios.

Džiuljeta Raščiuvienė

Pedagogams ir tėvams

1. Paauglių ir tėvų bendravimo ypatumai
2. Autizmo spektro iššūkiai ugdymo aplinkoje
3. Mokytojo padėjėjo veikla įtraukiojoje (inkliuzinėje) aplinkoje.

Vidas Karvelis

1. Kokie iššūkiai laukia penktoko?
2. Šiuolaikinės technologijos – nauda ar žala mokiniui?
3. Paauglystės pamokos suaugusiems
4. Mokykla be patyčių – misija neįmanoma?
5. Kaip pasirinkti tinkamą profesiją?
6. Mergaičių ir berniukų bendravimas paauglystėje

 Mindaugas Radušis

1. Pasyvi agresija: atpažinimas, priežastys ir pasekmės.
2. Vaiko psichologinė raida: iššūkiai suaugusiems.
3. Paaugliai: kaip juos suprasti ir kaip kalbėti, kad jie mus išgirstų.
4. Egzaminų baimės įveika.
5. Pareigos bei atsakomybės jausmas vaikystėje ir paauglystėje.

 Dalia Kujalienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kaip padėti paaugliui susidoroti su emocijų ir elgesio sunkumais.
2. Streso įveikimo būdai.

 Liana Brazdeikienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kuriame mokyklą be patyčių.
2. Krizių intervencija mokykloje;
3. Pažeidžiamumas ir galimybės paauglystėje.

Indrė Žutautaitė
 1.  
 2.  
 3.