Registracija tel.8 699 10201 (jei nenurodyta kitaip).

 

ATVEJO ANALIZĖS GRUPĖS

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogams,  veda V. Mažeikienė;

Mokyklų socialiniams pedagogams, veda D. Kujalienė;

Mokyklų psichologams, veda R. Zinkevičienė.

 

GRUPĖS VAIKAMS, PAAUGLIAMS

Grupė 8-7 metų vaikams, veda R. Remeikienė ir I. Žutautaitė;

.„Pažink save“ (14-16 m paaugliams), veda V. Juknevičienė ir I. Žutautaitė.

 

GRUPĖS TĖVAMS 

Savitarpio paramos grupė tėvams (atvira), veda D. Bortnikienė;

Edukacinė grupė tėvams, veda R. Zinkevičienė;

Asmenims, patyrusiems netektį, veda N. Šašilkina;

Įsisąmoninimu grįstos tėvystės mokymai, veda J. Vainauskienė, l. Noreikienė, V.Šamonskienė;

Tėvų edukacinės grupės programa "LAIPTAI. KARTU GALI BŪTI LENGVA. Veda psichologė-psichoterapeutė Ugnė Kundrotienė, psichologė-psichoterapeutė Vilma Šamonskienė, psichologė Vaiva Juknevičienė

 

 

 

 

 

 

PSICHOLOGIJOS PASKAITOS IKIMOKYKLINĖMS ĮSTAIGOMS

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojams:

 • Stresas ir perdegimas. Efektyvūs streso mažinimo metodai.
 • Vaiko netinkamo elgesio tikslai. Korekcijos būdai.
 • Taisyklės ir jų svarba. Kaip laikytis susitarimų.
 • Emocijų įvairovė. Atpažinti, įvardinti, reikšti.
 • Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Pagalbos galimybės ugdymo procese.
 • Efektyvi komunikacija – raktas į sėkmingą komandą.

Tėvams:

 • Vaiko poreikiai skirtingais amžiaus tarpsniais.
 • Vaiko emocijų įvairovė. Atpažinti, įvardinti, reikšti.
 • Taisyklės ir jų svarba. Kaip laikytis susitarimų.
 • Girti ar drąsinti. Pozityvios tėvystės principai.
 • Pasirengimas mokyklai. Kas svarbu? 
Eglė Miežienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams 

1. Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje (pedagogams)
2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų konfliktų sprendimo strategijos (pedagogams)
3. Vaikų seksualinė raida (ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams)
4. Už vaiko ugdymą atsakinga komanda - kas tai? Kas ją sudaro? Kokias funkcijas turi atlikti kiekviena komandos dalis? VGK – kaip tai valdyti? (ikimokyklinio ugdymo VGK nariams)
5. Kokybiškas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp ugdymo įstaigos ir ugdytinių tėvų.
6. Elgesio sutrikimą turintis (EST) vaikas grupėje – ką daryti?
7. "Sėkmingas mokytojas-žingsniai link profesinio pasitenkinimo" (2 d./8 ak.val.) Veda: Renata Kupšytė ir Eglė Miežienė
8. "Būti mokytoju: socialinis vaidmuo, vertybės" (2 d./8 ak.val.) Veda: Renata Kupšytė ir Eglė Miežienė
9. Tarpasmeniniai santykiai su kolegomis ir teigiamo mikroklimato kūrimo įstaigoje gairės. Mobingo samprata ir sprendimo galimybės
10. "Mėlynieji ekranai ("blue screen") - žala ir nauda ikimokyklinio amžiaus vaikams" (ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams)

 

 Renata Kupšytė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams:
1. Prieraišumas. Kokią reikšmę turi suaugęs asmuo vaiko gyvenime?
2. 2-3 m. vaikų raida. Bendravimo klaidos. Kiek vaikai supranta?
3. Vaikų liūdesys ir gedulas. Kaip reaguoti, kai vaikas išgyvena netektį?
Tėvams:
1. Adaptacija darželyje.
2. Pasiruošimas mokyklai.
 

 Dovilė Česonytė

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir tėvams:

 1. Vaiko raidos vertinimas DISC metodika - ką turi žinoti pedagogas?
 2. Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai
 3. Vaiko sensorinė sistema. Ką svarbu žinoti pedagogui?
 4. Vaikų emocijos. Pyktis. Baimė.
 5. Skirtingo amžiaus tarpsnių vaikų psichologija.

 

Žaneta Simutytė - Jogminienė

 Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams (rusų kalba):

 1. Agresyvus vaiko elgesys. Agresijos atsiradimo mechanizmas (Агрессивное поведение ребенка. Механизм возникновения агрессии).
 2. Poreikiai – emocijos – elgesys (Потребности - эмоции – поведение).
 3. Ribų, taisyklių nustatymas (Установление „границ“, правил).
 4. Kodėl reikia miegoti? (Зачем нужно спать?).
 5. Vaikų auklėjimo klaidos. Neurozės pagrindas (Ошибки при воспитании детей. Организация невроза).
 6. Prieraišumo formavimas (Формирование привязанности).
 7. Mobingas (Моббинг) (pedagogams).
 8. Bendravimas: kada santykiai ir komunikacija sėkmingi  (Обшение: когда отношения и коммуникация удаются) 

 Tatiana Golovleva

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojams:

 1. Ribos. Kaip jas nubrėžti?
 2. Įsisąmoninimu grįstas streso valdymas
 3. Emocinių ir elgesio sunkumų turintys vaikai: iššūkiai ir galimybės
 4. Emocijos: pyktis, kaip padėti sau
 5. "Skirtingųjų galia" pagal Dr. Gail Saltz
 6. "Miego svarba augančiam vaikui" 

Tėvams:

 1. Sėkmingos tėvystės principai
 2. Vaiko adaptacija darželyje
 3. Trečiųjų metų krizė
 4. Ribos. Kaip jas nubrėžti?
 5. "Prieraišumas. Ką svarbu žinoti tėvams?" 

Lina Noreikienė

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams

Tėvams, mokytojams:

1. Vaiko smegenų vystymasis: ką verta žinoti
2. Efektyvus bendravimas su vaiku: ribų svarba
3. Kognityviniai pokyčiai ikimokykliniame amžiuje
4. Pasiruošimas mokyklai
5. Brolių seserų santykiai šeimoje
6. Vaikas su Aspergerio sindromu
7. Pagalba vaikui turinčiam autizmo spektro sutrikimų

 Arminė Petkutė Pesolillo

(laikinai nedirba)

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojams:

 1. Profesinis perdegimas
 2. Streso įveikos technikos (teorinis – praktinis užsiėmimas)
 3. Pasakų terapija: gyveno kartą...

Tėvams:

 1. Pasakų terapija: gyveno kartą...
 2. Tėvų perdegimas 

 Monika Pranauskienė

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojams:

 1. Kaip teisingai parodyti pyktį? (pagal M.B. Rosenberg "Bendraukime be pykčio" modelį).
 2. Konfliktų valdymas  (pagal M. B. Rosenberg "Bendraukime be pykčio" modelį).
 3. Kaip ugdyti vaikų motyvaciją veiklai?
 4. Padėkime vaikams susidraugauti.
 5. Vaikų emocijos - baimė.
 6. Seminaras „Konfliktų sprendimas bendradarbiaujančiu būdu“ (pagal M. B. Rosenberg „Bendraukime be pykčio“ modelį)
 7. "Streso darbe ir gyvenime įveika naudojant dėmesingą įsisąmoninimą" (3 paskaitų su pratybomis ciklas)

Tėvams:

 1. Kaip nustatyti vaikams ribas, ugdyti atsakingumą ir išlikti mylinčiais tėvais?
 2. Trečiųjų metų krizė.
 3. Efektyvaus bendravimo su vaikais principai.
 4. Tėvų nusiteikimas atsiskyrimui su vaiku ir galimi adaptacijos sunkumai.
 5. Pasiruošimas mokyklai.
 6. Kaip ugdyti vaikų motyvaciją veiklai?
 7. Padėkime vaikams susidraugauti.
 8. Vaikų emocijos - baimė. 

 Vilma Šamonskienė

Ikimokyklinių įstaigų mokytojams:

 1. Individualaus pagalbos vaikui plano rengimas

 2. Individualus pagalbos vaikui planas: vaiko elgesio ypatumai, funkcinis elgesio vertinimas, elgesio intervencijos strategijos

 3. Individualus pagalbos vaikui planas: vaiko sensoriniai ypatumai bei ugdymo proceso organizavimo strategijos

 4. Individualus pagalbos vaikui planas: vaiko socialiniai ir komunikaciniai įgūdžiai, jų ugdymo strategijos

 5. Individualus pagalbos vaikui planas: vizualinio struktūravimo strategijos

 6. Individualus pagalbos vaikui planas: vaiko kalbos ir kalbėjimo įgūdžiai, jų ugdymo strategijos

 7. Individualus pagalbos vaikui planas: kasdienio gyvenimo įgūdžiai, jų ugdymo strategijos

 8. Taikomosios elgesio analizės principų taikymas darbe su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

 Ilona Tertelienė

 Pedagogams bei tėvams

 1.  Kaip pasirūpinti savo psicho-higiena 
 2.  7 žingsnių vaikų netinkamo elgesio korekcija
   
  Laura Kmitė

 

 

 

 

 

PSICHOLOGIJOS PASKAITOS MOKYKLOMS IR  GIMNAZIJOMS

 

Pedagogams ir vaikų tėvams

Vaikų brandumas mokyklai. Ar išleisti vaiką į mokyklą anksčiau? (penkiamečių vaikų tėvams, pedagogams)

Aušra Žiobakienė

Pedagogams ir tėvams

Tėvų ir kitų reikšmingų vaikui suaugusiųjų svarba jo asmenybės formavimuisi.

Dalia Bortnikienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kaip formuojasi vaiko savireguliacija?
2. Vaiko amžiaus tarpsnių psichologiniai dėsningumai.
3. Kaip jaukintis egzaminų baimę?

Rasa Zinkevičienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Paauglystės amžiaus ypatumai.

Džiuljeta Raščiuvienė

Pedagogams ir tėvams


1. Autizmo spektro mokinių iššūkiai bendrojo ugdymo aplinkoje.
2. Mokytojo padėjėjo veikla įtraukiojoje (inkliuzinėje) aplinkoje.
3. Mokytojo vaidmens kaita įtraukiojo ugdymo kontekste.

Vidas Karvelis

1. Kokie iššūkiai laukia penktoko?
2. Šiuolaikinės technologijos – nauda ar žala mokiniui?
3. Paauglystės pamokos suaugusiems
4. Mokykla be patyčių – misija neįmanoma?
5. Kaip pasirinkti tinkamą profesiją?
6. Mergaičių ir berniukų bendravimas paauglystėje

 Mindaugas Radušis

1. Pasyvi agresija: atpažinimas, priežastys ir pasekmės.
2. Vaiko psichologinė raida: iššūkiai suaugusiems.
3. Paaugliai: kaip juos suprasti ir kaip kalbėti, kad jie mus išgirstų.
4. Egzaminų baimės įveika.
5. Pareigos bei atsakomybės jausmas vaikystėje ir paauglystėje.

 Dalia Kujalienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kaip padėti paaugliui susidoroti su emocijų ir elgesio sunkumais.
2. Streso įveikimo būdai.

 Liana Brazdeikienė

Mokymai mokytojams:

  1. Pozityvios psichologijos metodų taikymas savijautos gerinimui (seminaras – 6 ak. v.)
  2. Savipraktikos ir savirefleksijos mokymai (orientuoti į savęs pažinimą, žinių apie žmogaus psichologinį funkcionavimą įgijimą, įvairaus pobūdžio problemų sprendimą darbe ir asmeniniame gyvenime). Mokymų trukmė 20 val. (vyksta 1 k/sav. po 2 val., viso 10 užsiėmimų).

Paskaitos mokiniams (16-18 m.):

  1. Asmens charakterio stiprybės: savo stiprybių pažinimas, supratimas, jų panaudojimas tikslų siekimui.
  

Ugnė Kundrotienė

Pedagogams, tėvams, moksleiviams

1. Kuriame mokyklą be patyčių.
2. Krizių intervencija mokykloje;
3. Pažeidžiamumas ir galimybės paauglystėje.

Indrė Žutautaitė