PAGALBA UKRAINIEČIAMS

 

              Paslaugos vaikams iš Ukrainos mūsų tarnyboje

 Turime  20 specialistų kalbančių rusiškai, iš jų du specialistai kalba ir ukrainietiškai. 
  Registracija bendruoju telefonu 8 699 10201.
  Mūsų adresas Debreceno g. 41.

 

              Bendroji pagalba Klaipėdos mieste

KL dėl UA

     LT
1. Ukrainiečių registracijos centras, Paryžiaus Komunos g. 16 A.
2. Vienakartinė socialinė išmoka, vaiko pinigai, Laukininkų g. 19 A ir Vytauto g. 13, 105 kab.
3. Pagalbos centras ukrainiečiams (drabužiai, higienos priemonės), Audros g. 17.
4. Maisto bankas, Taikos pr. 66A.
5. Socialinės paslaugos ukrainiečiams, Taikos pr. 76.
     RU
1. Центр регистрации Украинцев ул. Парижяус комунос 16.
2. Одноразовое социальное пособие, деньги за ребенка, ул. Лаукининку 19А или ул. Витауто 13, 105 каб.
3. Центр поддержки украинцев (одежда, средства гигиены), ул. Аудрос 17.
4. Банк еды, пр. Таикос 66A.
5. Социалные услуги для украинцев, пр. Таикос 76.
     EN
1. Ukrainian Registration Center, Paryziaus Komunos str. 16 A.
2. One-time social benefit, child's money, Laukininkų str. 19 A or Vytauto st. 13, 105 cab.
3. Support center for Ukrainians (clothing, hygiene products), Audros str. 17.
4. Food Bank, Taikos ave 66A.
5. Social support center for Ukrainians, Taikos ave 76.

               

            Dėl medicinos priežiūros paslaugų 

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie sveikatos paslaugas:
     Sveikatos paslaugų Lietuvoje atmintinė (LT, UA, EN, RU)

 Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Klaipėdoje:
   • Klaipėdos savivaldybės informacija 
   • Klaipėdos Visuomenės sveikatos biuro informacija 
   • Karštoji Linija, tel. 8 640 93342 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (Dėl registravimo ir nemokamo pavėžėjimo).

              

             Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus informacija

      • Švietimo paslaugų teikimas Klaipėdoje  LT  UA   EN (failas) 
      • Vertėjai - švietimo įstaigų darbuotojai, galintys versti iš ukrainiečių kalbos (failas)

 

            Pagalba vaikams su sutrikimais Klaipėdoje

Rusiškai kalbantys specialistai yra šiuose vaikų reabilitacijos įstaigose: 
   •  Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Turistų g. 28. Registracija tel. 8 657 75274.   
   •  Vaikų raidos centras, Taikos pr. 119-1 (Žardė). Registracija tel. 8 600 87690. 
   •  VšĮ "Testas" vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Dubysos g. 31. Registracija tel. (8 46) 341 757, 8 620 69177.