Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
                                                           (Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
                   VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
                                       2020 m. liepos 27 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2020 m. 2 ketvirtis 2019 m.
1 Darbininkas 1 607,00 416,25
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 1756,48 1420,20
3 Direktorius 1 2041,60 1680,98
4 Dokumentų tvarkytojas 1 1170,40 820,68
5 Kiemsargis 1 607,00 416,25
6 Kompiuterių inžinierius 1 1170,4 820,68
7 Logopedas 5 1562,53 895,54
8 Neformalaus ugdymo metodininkas 1 1552,32 1187,60
9 Sk.vedėjas 3 1526,51 1198,08
10 Psichologas 25 1589,42 959,91
11 Psichologas -psichoterapeutas 1 1842,72 1265,07
12 Raštinės administratorius 1 1170,4 920,15
13 Registratorius 1 1126,4 837,10
14 Soc.pedagogas 3 1434,4 879,30
15 Spec.pedagogas 4 1580,48 1054,87
16 Surdopedagogas 1 1180,96 870,63
17 Ugdymo karjerai metodininkas 1 1552,32 1067,59
18 Vaikų linijos koordinatorius 1 1784,68 1504,95
19 Valytojas 2 607 471,75

*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

  

Savivaldybės norminiai aktai

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851 
  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  2019 m. spalio 24 d. Nr. T2-296 įsigalioja nuo 2019.10.24