Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
                                                           (Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
                   VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
                                      2024 m. sausio 26 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2023 m. 4 ketvirtis 2022 m.
1 Darbininkas 1    
2 Direktoriaus pavaduotojas 1    
3 Direktorius 1    
4 Dokumentų tvarkytojas 1    
5 Karjeros specialistė 3 2898,83 2868,95
6 Kiemsargis 1    
7 Kompiuterių inžinierius 1    
8 Logopedas 5 3334,32 1930,35
9 Metodininkas 1    
10 Sk.vedėjas 3 9203,71 2441,14
11 Psichologas 27 3551,33 2179,45
12 Psichologas -psichoterapeutas 7 3103,76 2339,12
13 Psichologas equip programai vykdyti 2 3453,29 2288,20
14 Raštinės administratorius 1    
15 Savanorių mokymo vadovas 1    
16 Registratorius 1    
17 Soc.pedagogas 1    
18 Spec.pedagogas 6 3382,10 2007,34
19 Surdopedagogas 2 2706,53 2046,31
20 Vaikų linijos koordinatorius 1    
21 Valytojas 2 1080,80 806,69

*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas). Jei pareigas eina tik vienas asmuo, dėl duomenų apsaugos, duomenys neteikiami.

 


 Savivaldybės norminiai aktai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo  2021 m. spalio 11 d. Nr.AD1-1205  (ankstesnis 2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851 )

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo 2022-10-05 Nr. AD1-1234 (53,50 etatai) (Ankstesnis 2020 m. spalio 29 d. Nr. T2-238,
įsigalioja nuo 2020.10.29 - 47,75 etatai)