Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
                                                           (Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
                   VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
                                       2021 m. liepos 19 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 2 ketvirtis 2020 m.
1 Darbininkas 1 642,00 798,34
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 2357,64 2452,97
3 Direktorius 1 2823,15 2856,32
4 Dokumentų tvarkytojas 1 1465,56 1531,27
5 Kiemsargis 1 642,00 798,34
6 Kompiuterių inžinierius 1 1465,56 1477,23
7 Logopedas 4 1634,77 1780,97
8 Metodininkas 2 1637,33 1958,14
9 Sk.vedėjas 3 2060,28 1709,67
10 Psichologas 25 1678,95 1786,84
11 Psichologas -psichoterapeutas 1 1701,57 2114,90
12 Psichologas equip programai vykdyti 2 1542,12 0,00
13 Raštinės administratorius 1 1577,07 1582,01
14 Registratorius 1 1508,23 1520,69
15 Soc.pedagogas 3 1319,71 1775,99
16 Spec.pedagogas 4 1589,46 1806,53
17 Surdopedagogas 1 1302,72 1234,93
18 Vaikų linijos koordinatorius 1 1652,82 886,04
19 Valytojas 2 642,00 678,05

*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

  

Savivaldybės norminiai aktai

  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 2020 m. spalio 29 d. Nr. T2-238, įsigalioja nuo 2020.10.29 (47,75 etatai)