Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamos paslaugos:

- nustato mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas;

- įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu pedagoginių, medicininiu aspektais;

- skiria specialųjį ugdymąsi;

- teikia psichologinę pagalbą mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams), mokytojams (auklėtojams);

- nustato vaiko brandumą priešmokikliniam ugdymui;

- teikia rekomendacijas, informacinę, konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams), Klaipėdos miesto švietimo įstaigoms (paskaitos, seminarai), pedagoginiams darbuotojams (sunkesnių atvejų analizės grupės);

- ugdymo įstaigoms pageidaujant, atliekami mikroklimato ar kitokie tyrimai;

    
     Ne Klaipėdos savivaldybės ugdymo įstaigų bendruomenėms teikiame mokamas paslaugas pagal nustatytus įkainius.