Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dirba plataus spektro šviečiamąjį darbą. Tai paskaitos, seminarai, diskusijos, dalyvavimas ugdymo įstaigų posėdžiuose, klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose, straipsniai spaudoje, dalyvavimas televizijos bei radijo laidose.

 

Seminarai
 
 
        Seminarai vedami, atsižvelgiant į švietimo bendruomenės poreikius, užsakius įstaigos administracijai, pedagogams ar tėvams, taip pat gali būti įtraukiami į Švietimo skyriaus ar Pedagogų švietimo ir kultūros centro planus.

Paskaitos
        Paskaitos skaitomos, atsižvelgiant į švietimo bendruomenės poreikius, užsakius įstaigos administracijai, pedagogams, mokiniams ar tėvams.        
Galite rinktis iš specialistų siūlomų temų sąrašo.
     

 

        Norėdami užsakyti paskaitą ar seminarą, skambinkite telefonu 8 699 10201, pageidautina, kiek galima anksčiau (bent jau prieš 3 savaites).