Egzaminų pritaikymas

 

    Mokiniai, atvykstantys į PPT dėl  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo, turi atsinešti:

  •  PPT pažymas dėl specialiojo ugdymosi  poreikių  įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos vertinimo, skyrimo (7, 8 priedai),
  •  individualų ugdymo pagalbos planą,
  •  rašto darbų pavyzdžius.

Mokiniai, turintys klausos, regos, judesio padėties bei neurologinio sutrikimų, šalia minėtų dokumentų pristato gydytojų išvadas, patvirtinančias šias negales.