Šiuo metu galiojantys Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai yra patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 dienos sprendimu Nr. T2-85.