Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė
Ulijana Petraitienė