Tarnybos specialistai teikia mokamas paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės ne švietimo bendruomenės nariams ar įstaigoms, kitų savivaldybių asmenims ar įstaigoms. 

   Paslaugos teikiamos pagal įkainius, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 02 26 sprendimu Nr. T2-55. Įkainiai pateikiami eurais pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 09 15 sprendimą Nr. T2-201.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, pateikiame paslaugų įkainius ir eurais.
        
 Nr. Paslauga  Euro   Litais
 1.  Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WISC-III LT metodika – nuo 6 iki 16 metų)  49,81 
172,0
 2.  Spec. pedagoginis įvertinimas  37,07 128,0 
 3.  Logopedinis įvertinimas  28,38 98,0 
 4.  Neurologinis įvertinimas  11,30  39,0
 5.  Psichologinis vaiko raidos įvertinimas    (DISC metodika – iki 5-erių metų)  34,46  119,0
 6.  Psichologinis mokyklinės brandos įvertinimas  30,12 104,0 
 7.  Pirmoji psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo  konsultacija (susitikimo trukmė -1,5 val.)  21,43 74,0 
 8.  Eilinė psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo  konsultacija (susitikimo trukmė – 1 val.)  17,09 59,0 
 9.  Paskaita psichologo (trukmė – 1val.)  25,78 89,0 
 10.  Seminaras psichologo (vienai seminaro valandai)  25,78 89,0 
 11.  Tyrimo atlikimas (vienai darbo valandai)  8,69 30,0 
 
  Su juridiniais asmenimis,norinčiais gauti mūsų Tarnybos paslaugas, yra sudaroma sutartis. Pateikiame tipinę paslaugų sutartį. Fiziniams asmenims, besikreipiantiems dėl individualios pagalbos, sutarties sudaryti nereikia.
PATALPŲ NUOMA
      Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba gali nuomoti 83,86 m2 salę (pirmame aukšte). Nuomos paslaugos teikiamos pagal Savivaldybės administracijos sprendimu nustatytus įkainius. Vienos valandos kaina vienkartiniams renginiams 30,00 €.
 BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSAI
     Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba yra Klaipėdos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T2-3  paskirta vykdyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus Klaipėdos savivaldybės gyventojams.
  Kursai vedami pagal LR 2012 12 12 nutarimą Nr. 1517 (2017 01 01 redakcija).